βίωσις

βίωσις, η (AM)
ο τρόπος ζωής.
[ΕΤΥΜΟΛ. < (θ.) βιω- (< *gwiyō-) του αορ. εβίων (βλ. βιώ ΙΙ)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • βίωσις — way of life fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βιώσει — βίωσις way of life fem nom/voc/acc dual (attic epic) βιώσεϊ , βίωσις way of life fem dat sg (epic) βίωσις way of life fem dat sg (attic ionic) βιόω live aor subj act 3rd sg (epic) βιόω live fut ind mid 2nd sg βιόω live fut ind act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βιώσεις — βίωσις way of life fem nom/voc pl (attic epic) βίωσις way of life fem nom/acc pl (attic) βιόω live aor subj act 2nd sg (epic) βιόω live fut ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βιώσεσι — βίωσις way of life fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Endosymbiont — An endosymbiont is any organism that lives within the body or cells of another organism, i.e. forming an endosymbiosis (Greek: ἔνδον endon within , σύν syn together and βίωσις biosis living ). Examples are nitrogen fixing bacteria (called… …   Wikipedia

  • Symbiosis — Symbiology redirects here. For use of things that represent other things by association, resemblance, or convention, see Symbology. This article is about the biological phenomenon. For other uses, see Symbiosis (disambiguation). For the Marvel… …   Wikipedia

  • Simbiosis — Liquen «Barbas de chivo». El término simbiosis (del griego: σύν syn con ; y βίωσις biosis vivir ) hace referencia a la relación estrecha y persistente entre organismos de distintas especies. A los organismos involucrados se les denomina… …   Wikipedia Español

  • Funcionamiento de los ecosistemas — se refiere a que los ecosistemas necesitan mantener proporciones adecuadas entre especies, recursos y demás para funcionar en forma correcta. Algunos piensan que en condiciones naturales todos los habitantes de un determinado ecosistema están… …   Wikipedia Español

  • Simbiosis — (Del gr. syn, junto con + bios, vida.) ► sustantivo femenino 1 BIOLOGÍA Asociación de individuos vegetales o animales de diferentes especies para favorecerse mutuamente en su desarrollo. IRREG. plural simbiosis 2 SOCIOLOGÍA Asociación de personas …   Enciclopedia Universal

  • αεροβίωση — η (Βιολ.) η διαβίωση σε περιβάλλον που περιέχει ελεύθερο οξυγόνο, σε αντίθεση με την αναεροβίωση. [ΕΤΥΜΟΛ. < aerobiosis, νεολατινικός επιστημονικός όρος, ελληνογενής < ἀήρ, έρος + βίωσις ( η)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.